thôn 4 tổ chức tập huấn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
26/03/2021 04:19
ngày 25/3/2021 văn phòng điều phối nông thôn mới huyên tập huấn chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho nhân dân thôn 4
thôn 4 tổ chức tập huấn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

   Chiều ngày 25/2/2021 văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Hương Khê phối hợp với ủy ban nhân dân xã Hòa hải và ban công tác mặt trận thôn 4 tổ chức tập huấn chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ và nhân dân thôn 4. Về tham dự lớp tập huấn có gần 100 hộ dân tham gia

   Với cách truyền đạt  gần gũi, dễ hiểu  cộng với hình ảnh trực quan sinh động thực tế , đ/c Nguyễn Huy Thông  cán bộ ban tuyên giáo Huyện Ủy  đã phổ biến kiến thức, 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu , được người dân tiếp thu một cách chăm chú ..

  Được biết xã Hòa Hải đến nay đã có 2 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu . Năm 2021 xã Hòa Hải quyết tâm xây dựng thêm 5 khu dân cư mới kiểu mẫu và  xây dựng thành công xã  đạt chuẩn nông thôn mới ./

    Kết thúc buổi tập huấn , 100% cán bộ và nhân dân thôn 4 bày tỏ lòng cám ơn  đ/c giảng viên cũng như ban điều phối huyện  và  thể hiện sự quyết tâm cao xây dựng thôn 4 đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021./.